WEDSTRIJD

Maandelijks wordt onder de inzenders iemand uitgeloot
die per e-mail een uitnodiging krijgt voor een gezellige tête-à -tête.

U mag slechts één keer per maand inschrijven voor deze wedstijd.
Natuurlijk kan u de volgende maand nog eens deelnemen.