ROUWMAALTIJDEN

Wij bekommeren ons om alle praktische puntjes zodat de maaltijd
in alle sereniteit kan verlopen met diep respect voor de rouw van de familie.